Política de Privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, Antonio Lopez de Gea S.L. (ALG) informa que totes les dades que puguin ser sol·licitades en aquesta web mitjançant l’opció formularis o bé, que l’usuari voluntàriament faciliti a través de l’opció correu electrònic, seran objecte de tractament informatitzat i incorporat als fitxers de la Companyia.

Antonio Lopez de Gea S.L. (ALG) com a responsable dels seus fitxers, considera que quan l’usuari facilita dades personals per rebre informació sobre algun producte, està donant expressament el seu consentiment per al tractament i incorporació de les seves dades en els fitxers de la Companyia, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament per part d’Antonio Lopez de Gea S.L. (ALG). Així doncs, les dades dels usuaris seran tractades amb la màxima confidencialitat i seguretat, i seran utilitzades exclusivament per a informar a l’usuari dels productes i serveis en els quals està interessat, així com per a què pugui rebre informació i correspondència de la Companyia.

Així mateix, quan el servei sol·licitat per l’usuari ho requereixi, amb la finalitat de prestar-li el servei encomanat, les seves dades podran ser comunicades a empreses col·laboradores i/o a qualsevol altra persona física o jurídica amb les que s’hagin establert acords de col·laboració, de conformitat amb els límits legalment establerts. Llevat d’aquest cas, no se cediran a tercers.

L’informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça Ps Maragall 30-32 1è pis, 08041 Barcelona, mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.