Immobles Destacats

Gestionem per donar-te tranquil·litat

La inquietud d'un client que es planteja llogar la seva propietat és la pedra angular des de la qual ALG Finques va dissenyar i va basar el seu sistema d'actuació en la selecció de possibles candidats, posant a disposició del client, els més avançats mètodes d'anàlisi dels mateixos, oferint a més totes les garanties que l'actual legislació en matèria d'arrendaments ens ofereix (Avalloguer, tall d'arbitratge, garanties complementàries, avals, etc.)

Un dels serveis més preuats que ALG Finques ofereix als seus clients és la possibilitat de valorar el seu immoble sigui en venda o lloguer, amb un acurat conjunt de detalls. Confecció de contractes d'arrendament a la mesura en cada cas concret, relació d'inventaris, obtenció de cèdules d'habitabilitat, control de subministraments, estudi de possibles mesures de rehabilitació de l'immoble, confecció de pressupostos, estudis de viabilitat en canvis d'ús, consultes registrals i urbanístiques, tramitacions notarials, liquidació d'impostos municipals (IBI, PLUSVALIAS, etc) i en definitiva la resolució de totes les situacions que puguin generar-se en una operació immobiliària.

Buscador d'Immobles

Operació
Tipus d'immoble Superfície
Població Habitacions
Preu